Uverejnené

Majstrovstvá Slovenska v sabráži

Sabráž či sabrage je technika otvárania fliaš šampanského šabľou. Tento neobvyklý spôsob sa používa pri slávnostných príležitostiach. V podstate ide o useknutie konca hrdla fľaše šabľou.

Seknutie šabľou je prevedené pohybom ostria šable po šve fľaše k miestu spoja hrdla s prstencom fľaše pod zátkou. Vhodnejšie bývajú kvalitné sekty alebo šampanské s ohľadom na kvalitu skla a fakt, že používajú korkové zátky. Dôležitý je správny sklon seknutia ako aj teplota sektu. Správne vychladený sekt je dôležitým predpokladom dobre vykonanej sabráže. V súčasnosti sa používajú rôzne predmety na sekanie sektov od sekier, rôznych typov šablí a mečov, až po golfové palice. Pri správne vykonanej sabráží samotný sekt neobsahuje žiadne čiastočky úlomkov skla vďaka tlaku, ktorý je vytvorený pri plnení fliaš sektom.

Sabráž je populárnou formou otvárania sektov na rôznych podujatiach.